Wat is onderdrukking? Psychologie, voorbeeld, en oorzaken en gevolgen

De meesten van ons hebben op een bepaald moment ongemakkelijke herinneringen weggeduwd met de bedoeling er op een ander moment mee om te gaan. Op korte termijn kan dit worden beschouwd als natuurlijk, volwassen emotioneel gedrag om onszelf te beschermen tegen onaangename gevoelens of intense negatieve emoties.

Sommige mensen hebben die herinneringen echter zo en zo vaak zo diep in zichzelf begraven dat zich een neurose ontwikkelt en zelfs kan uitbreiden tot een hoog niveau van geheugenverlies. Dit psychologische proces wordt repressie genoemd, ook wel gemotiveerd vergeten of dis-associatief geheugenverlies genoemd, en is een soort afweermechanisme dat een sleutelrol speelt in de theorie van de psychoanalyse.Wat is onderdrukking?

Bron: pexels.com

Onderdrukking is een psychologische poging om onbewust onaangename, ongemakkelijke of verontrustende herinneringen, gedachten of verlangens uit bewust bewustzijn te vergeten of te blokkeren. Ze worden gericht op gebieden van het onderbewustzijn die niet gemakkelijk toegankelijk zijn en het resultaat is dat de persoon zich totaal niet bewust is van het bestaan ​​ervan.Een afweermechanisme is per definitie een strategie die door het ego wordt gebruikt om een ​​persoon te behoeden voor gevoelens van pijn of ongemak. Onderdrukking is slechts één soort afweermechanisme dat door het ego wordt gebruikt, en het doel ervan is ervoor te zorgen dat alles wat als onaanvaardbaar wordt beschouwd of dat angst opwekt, niet in de bewuste geest komt.

Het is belangrijk op te merken dat onderdrukking complexer is dan proberen iets te vermijden of te vergeten; dat heet onderdrukking. Hoewel ze gemakkelijk door elkaar worden gehaald, zijn onderdrukking en onderdrukking twee verschillende dingen. Onderdrukking is een onbewust vergeten tot het punt dat ze niet weten dat het bestaat, terwijl onderdrukking een opzettelijk en doelbewust wegduwen van gedachten, herinneringen of gevoelens uit bewust bewustzijn is. Beide hebben negatieve effecten op de menselijke psyche en relaties, waarbij één studie onthulde dat onderdrukking geassocieerd is met een lagere tevredenheid over het leven en een lagere academische tevredenheid.Als de onderdrukking succesvol zou zijn, dan zou de angst of het schuldgevoel verdwijnen en was er geen mogelijkheid om ernaar te handelen. Maar hoezeer een onderdrukker ook probeert, die herinneringen en impulsen verdwijnen niet en zullen hun gedrag en relaties op een aanzienlijk negatieve manier beïnvloeden.Sigmund Freud en repressie

Sigmund Freud ontwikkelde oorspronkelijk het concept van onderdrukking als onderdeel van zijn beroemde psychoanalytische theorie. Freud was van mening dat repressie als definitie het onbewust voorkomen van gevaarlijke driften of impulsen was, die tot onaanvaardbaar gedrag zouden leiden.

Freud probeerde met moeite zijn patiënten te helpen herinneren aan hun verleden en hen bewust bewust te maken. Hij ontdekte dat er een mechanisme aan het werk was waardoor dat niet gebeurde. Deze intense strijd bracht Freud ertoe de naam & rsquo; repression & rsquo; naar het hypothetische proces.

Freud geloofde dat repressie een cruciale rol speelde in de menselijke psyche en het belangrijkste verdedigingsmechanisme was, en verklaarde dat het concept 'de hoeksteen is waarop de hele structuur van de psychoanalyse rust'. Zijn hele theorie was erop gebouwd; hij was er vast van overtuigd dat het onder de aandacht brengen van onbewuste gedachten psychisch leed zou kunnen verlichten.

Bron: pexels.comRepressie in hedendaagse psychologie

Psychologen noemen onderdrukking vaak het blokkeren van pijnlijke herinneringen, en niet het censureren van verboden impulsen zoals Freud het oorspronkelijk bedoelde.

Onderdrukte geheugentherapie is controversieel, waarbij therapeuten hypnose gebruiken om onderdrukte herinneringen aan seksueel misbruik aan het einde van de 20e eeuw op te halen. Er werd echter vastgesteld dat het misbruik in sommige gevallen nooit plaatsvond, wat leidde tot het idee dat mensen zeer gevoelig zijn als ze onder hypnose zijn.

Reguliere psychologen geloven dat het onderdrukken van herinneringen niet gebruikelijk en vrij zeldzaam is.

Hoe wordt onderdrukking veroorzaakt?

Bron: rawpixel.com

Onderdrukking kan optreden na een traumatische gebeurtenis. Personen die een psychologisch trauma hebben doorgemaakt, kunnen een verdoving ervaren waarbij het geheugen of de gevoelens die verband houden met de gebeurtenis worden geblokkeerd. Aan de andere kant is bekend dat traumatische gebeurtenissen de herinnering aan het incident versterken, waardoor het individu het steeds opnieuw beleeft in een levendig geheugen.

Een persoon kan ook onderdrukking gebruiken vanwege seksuele of agressieve gedachten en impulsen die ze in het onbewuste willen verbergen om schuldgevoelens te voorkomen.

Wat zijn de effecten van repressie?

Bedreigende en verontrustende gedachten of impulsen tot bewusteloosheid dwingen, resulteert in een groot aantal problemen, maar een onderdrukker weet misschien niet waar dit gedrag vandaan komt, omdat de reden voor het bewuste zicht verborgen is. Sommige signalen zijn het vermelden waard om te ontdekken of iemand al dan niet onderdrukt.

Onderdrukking leidt tot intense angst, pijn, angst en psychische problemen. Er ontstaan ​​neurotische symptomen die resulteren in een verstoring van de realiteit en gedrag dat disfunctioneel, onlogisch en zelfdestructief is.

Het kan zich manifesteren in levendige dromen die de angsten, angsten en verlangens uitdrukken die een persoon voor het bewustzijn verborgen houdt. Het is inderdaad algemeen bekend dat Freud gelooft dat dromen een manier zijn om in het onderbewustzijn te kijken.

Manifestaties kunnen optreden bij het verspringen van de tong, ook wel bekend als & rsquo; Freudiaanse misstappen. & Rsquo; Dit is een fout in de toespraak waarbij een persoon iets anders zegt dan de bedoeling was. Freud geloofde dat fouten in fysieke reacties, spraak of geheugen het resultaat waren van onderdrukking en uiteindelijk onthullen wat een persoon echt denkt of voelt. Repressie kan op fysiologische manieren ontstaan, met rapporten in het verleden die repressie in verband brachten met een hoger risico op astma en ziekten. Een studie van de Stanford University School of Medicine onder 120 managers en ingenieurs van een luchtvaartbedrijf wees uit dat de repressors een hogere bloeddruk hadden dan de niet-repressors. Een andere studie van de Yale School of Medicine wees uit dat van de 312 patiënten die daar werden behandeld, repressors vatbaarder waren voor infectieziekten omdat ze minder ziektebestrijdende cellen hadden, en als ze ziek werden, wachtten ze eerder te lang om hulp te zoeken.

Ondanks fysiologische reacties hebben repressoren de neiging deze signalen te negeren. Aangenomen wordt dat dit gedrag voortkomt uit hun jeugd. Als een ouder nalatig of beledigend was, zou het kind in de overlevingsmodus kunnen gaan door zijn intense emoties te onderdrukken om er braaf uit te zien.

Bovendien leidt repressie tot een afname van de kwaliteit van relaties. Gary E. Schwartz, hoogleraar psychologie en psychiatrie aan de Yale Medical School, zei in een artikel uit 1988 in The New York Times: 'Als volwassenen hebben repressoren de neiging zich te veel zorgen te maken over het voorzien in de behoeften van andere mensen. Ze zijn erg betrouwbaar en vaak erg succesvol. Maar hun huwelijken doen het slecht omdat ze emotioneel niet in staat zijn om intieme relaties aan te gaan. '

Het is duidelijk dat onderdrukken een aanzienlijke tol eist van de mentale en fysieke gezondheid, maar degenen die dat wel doen, kunnen nog steeds hun kalmte inhouden. 'Onderdrukkers zijn vaak rationeel en hebben controle over hun emoties. Ze zien zichzelf als mensen die zich niet druk maken over dingen, die cool zijn en onder stress staan. Je ziet het bij de bekwame chirurg of advocaat die er waarde aan hecht dat zijn emoties zijn oordeel niet verdoezelen ', legt Daniel Weinberger, een psycholoog aan de Stanford University, uit.

Dit wil niet zeggen dat regressie op de korte termijn in sommige opzichten niet effectief kan zijn; een studie wees uit dat het gebruik van een repressief coping-mechanisme leidde tot minder depressie bij longkankerpatiënten. Het is echter grotendeels aangetoond dat het op de lange termijn schadelijke effecten heeft op het welzijn van een persoon, en hoe hoger de onderdrukking, hoe groter de angst of disfunctie.

Het is vermeldenswaard dat zelfs als er sprake is van onderdrukking, dit niet betekent dat er een psychische stoornis aan ten grondslag ligt.

Voorbeelden van repressie

Een hond in zijn kinderjaren beet een individu. Dit ontwikkelt zich tot een hondenfobie, maar de persoon weet niet meer waar deze angst vandaan kwam.

Een persoon die een auto-ongeluk heeft gehad, herinnert zich de gebeurtenis niet en ontwikkelt een angst vanwege het rijden zonder te weten waar de angst vandaan komt.

Iemand die het slachtoffer is van kindermishandeling, kan zich er als volwassene niet meer van herinneren, maar heeft moeite om gezonde relaties aan te gaan.

Een persoon heeft een Freudiaanse slip en zegt: 'Ik ben verliefd op Mark', haar ex-vriendje toen ze de naam van haar huidige wilde zeggen.

Behandeling voor repressie

Onderdrukking is een coping-apparaat dat een individu heeft geholpen om een ​​moeilijke situatie te overleven, maar in veel gevallen leidt het alleen maar tot verstoring van hun huidige gezondheid en relaties. Door een veilige plek te vinden en met een vertrouwd persoon te praten, kunnen ze hun trauma blootleggen en leren hun inventaris van emoties opnieuw op te bouwen.

Bron: rawpixel.com

Omdat het onderdrukte materiaal niet toegankelijk is voor een individu, is het zoeken naar hulp van een erkende professional in de geestelijke gezondheidszorg misschien wel de beste manier om repressie aan te pakken. Freud was zelf gefocust op het bewust maken van die onbewuste impulsen, zodat er bewust mee omgegaan kon worden.

Psychotherapie en andere therapeutische benaderingen kunnen een effectieve manier zijn om onderdrukking te behandelen en trachten geleidelijk onderdrukte gedachten, angsten en herinneringen weer naar de oppervlakte van het bewustzijn te brengen. Ze kunnen dit doen door de onderdrukking door de dromen van de getroffenen te onderzoeken. Effectieve therapie vermindert gevoelens van angst rond de onderdrukte herinnering of impuls, en helpt de onderdrukker de woede of het verdriet te ervaren die hij nodig heeft om het incident te verwerken.

De afhaalmaaltijd

Hoewel het enkele negatieve effecten heeft, is repressie niet 'slecht' - het is gewoon een coping-techniek die tot doel heeft een individu te helpen trauma of bedreiging te overleven. Als een persoon zich echter identificeert met de effecten van onderdrukking hierboven en last heeft van slopende angst, gedrag en fysiologische problemen, is het de moeite waard om de hulp in te roepen van een psycholoog die hem kan helpen om het leed te verlichten en de eerste stap naar verandering te zetten.