Wat betekent behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis?

Borderline persoonlijkheidsstoornis BPS is een psychische stoornis met een variërende mate van symptomen en behandelingen. Hoewel alle psychische stoornissen moeten worden behandeld, krijgen veel mensen met persoonlijkheidsstoornissen geen adequate therapie omdat ze niet willen toegeven dat er iets mis met hen is. Ze zijn misschien zelfs bang om belachelijk gemaakt te worden omdat ze professionele hulp zoeken. Ook al is er een stigma verbonden aan psychische stoornissen, je moet je nooit schamen om een ​​behandeling te zoeken. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen en stemmingsstoornissen kunnen zelfs interpersoonlijke problemen hebben. Dit is opmerkelijk, omdat mensen die een gediagnosticeerde of niet-gediagnosticeerde borderline-persoonlijkheidsstoornis hebben, vaak problemen hebben binnen hun gezin en ook een therapeut zoeken en vinden die ze kunnen vertrouwen. Therapie voor persoonlijkheidsstoornissen richt zich op het behandelen van zowel de symptomen als de mogelijke oorzaak van hun psychische aandoening. Hoewel borderline persoonlijkheidsstoornis BPS niet kan worden genezen, kan het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen de patiënt helpen een beter leven te leiden dan degenen die geen behandelplan zoeken.

Bron: rawpixel.com

Hoe weet ik of ik of iemand die ik ken een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft?

Borderline persoonlijkheidsstoornis is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door lange patronen van sterke emotionele reacties, verlatingsangst en middelenmisbruik. Andere symptomen van borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen zijn: • Vervormd gevoel van eigenwaarde
 • Zelfverwonding
 • Gevoelens van leegte
 • Depressie
 • Intense stemmingen
 • Onnodige risico's nemen

Hoewel dit geen volledige lijst van symptomen is voor borderline persoonlijkheidsstoornis, zijn dit de meest voorkomende bevindingen bij mensen met een borderline-stoornis. Houd er ook rekening mee dat een andere stemmingsstoornis verantwoordelijk kan zijn voor deze symptomen. Een professional in de geestelijke gezondheidszorg kan een adequate diagnose stellen van aandoeningen, waaronder die met een borderline persoonlijkheidsstoornis, in tegenstelling tot een stemmingsstoornis, stressstoornis of andere psychische stoornissen. Hoewel het hebben van een psychische stoornis stressvol kan zijn, richt de therapie zich op het helpen van de persoon met zijn psychische aandoening.

Behandelingen voor borderline persoonlijkheidsstoornis

Er zijn verschillende medisch aanvaardbare soorten psychotherapie om borderline persoonlijkheidsstoornis te behandelen. Zoals bij elke persoonlijkheidsstoornis, zijn intensieve en langdurige gesprekstherapie en focussen op online therapie een goede manier om de symptomen onder controle te houden. Hoewel medicijnen kunnen worden gebruikt om sommige symptomen te behandelen, zoals depressie, is er geen enkelvoudig medicijn om BPS te behandelen.Schemagerichte therapie

Een van de soorten psychotherapie voor BPS is schemagerichte therapie. In de cognitieve psychologie is een schema een georganiseerd patroon van denken en gedrag. Dit type gesprekstherapie is het beste voor mensen die last hebben van verlatingsproblemen en mensen met overgevoelige triggerreacties op schijnbaar onschuldige gesprekken. Veel van deze symptomen zijn het gevolg van misbruik in de kindertijd of adolescentie. Het is niet ongebruikelijk dat mensen met de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis een voorgeschiedenis hebben van trauma of seksueel misbruik. Posttraumatische stressstoornis is een veel voorkomende comorbiditeit van borderline persoonlijkheidsstoornis.Dialectische gedragstherapieDialectische gedragstherapie DBT is een andere aanvaardbare therapie voor persoonlijkheidsstoornissen, waaronder borderline persoonlijkheidsstoornis. Dialectiek, een Grieks woord, betekent gesprek met tegengestelde opvattingen. Bij Gedragstherapie werken patiënten met stemmingsstoornissen en problemen met middelenmisbruik samen met een arts om over verschillende situaties te praten en met passende reacties en gedragingen te komen. Voor mensen die triggers hebben die tot substantiële reacties leiden, biedt DBT copingvaardigheden die kunnen worden toegepast op gebeurtenissen, gedachten, gedragingen en gevoelens om explosieve of ongewenste reacties te vermijden die interpersoonlijke relaties beïnvloeden. DPT is een geschikte en succesvolle gesprekstherapie gebleken voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis of spectrum stemmingsstoornissen.

Bron: rawpixel.com

Op overdracht gerichte psychotherapie

Voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis is overdrachtsgerichte psychotherapie een soort therapie die patiënten doorgaans twee keer per week bijwonen. Dit zeer gestructureerde behandelplan richt zich op vertekende percepties van zichzelf en anderen. Van TFP is aangetoond dat het de manier waarop patiënten over zichzelf denken in relaties verandert en werkt aan onverzoenlijke conflicten met anderen vanwege psychische problemen, waaronder borderline persoonlijkheidsstoornis.

Op mentalisatie gebaseerde therapieEen andere behandeling voor een borderline persoonlijkheidsstoornis is MBT op basis van mentalisatie. Wat vaak opvalt, is dat patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis vaak baat hebben bij meerdere therapievormen tegelijk. Op mentalisatie gebaseerde therapie is om verschillende redenen een positieve manier gebleken om borderline persoonlijkheidsstoornis te behandelen.

MBT brengt aspecten van psychodynamische, systematische, cognitief-gedragsmatige en ecologische therapeutische benaderingen samen. Het doel van het gebruik van MBT om borderline persoonlijkheidsstoornis te behandelen, is om het mentaliserend vermogen van de patiënt te vergroten en de kans op schadelijk gedrag voor zichzelf of voor anderen te verkleinen.

Bijkomende doelen van op mentaliseren gebaseerde therapie zijn onder meer:

 • verhoogde gedragscontrole
 • meer intieme en bevredigende relaties
 • verhoogde affectregulatie
 • het vermogen om levensdoelen na te streven
 • begrip van eigenwaarde

MBT wordt doorgaans twee keer per week uitgevoerd en bestaat uit zowel groeps- als individuele therapiesessies. Groepssessies zijn essentieel omdat ze patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis helpen om bij anderen heen te functioneren. Patiënten leren zich ook niet persoonlijk aangevallen te voelen door anderen en hoe ze op een gepaste en gezonde manier kunnen omgaan.

Wat veroorzaakt een borderline persoonlijkheidsstoornis?

Hoewel de exacte oorzaak van een borderline persoonlijkheidsstoornis onmogelijk vast te stellen is, zijn er groepen mensen bij wie de diagnose van een psychische aandoening groter is.

Borderline persoonlijkheidsstoornis begint meestal in de vroege volwassenheid en treft meer vrouwen dan mannen. In feite is 75 procent van degenen met de diagnose BPS vrouw. Hoewel sommige mensen beter worden met de leeftijd, zijn dit meestal mensen die een behandeling voor de aandoening hebben gezocht. Het aantal niet-gediagnosticeerde mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis is onbekend. Er zijn echter bij 16 miljoen Amerikanen de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis.

Bron: rawpixel.com

Als ze onbehandeld blijven, zullen interpersoonlijke relaties er doorgaans aanzienlijk onder lijden, kunnen patiënten klinisch depressief worden en kunnen problemen met middelenmisbruik de hoogste prioriteit krijgen. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hoeven niet te lijden of zich alleen te voelen. Er is een behandeling beschikbaar om mensen met BPS en andere psychische aandoeningen te helpen.

BPS is niet ongebruikelijk bij mensen die als kind lichamelijk, geestelijk of seksueel werden misbruikt. Degenen met een familiegeschiedenis van borderline persoonlijkheidsstoornis lopen een groter risico om de aandoening te ontwikkelen. Uit onderzoek is gebleken dat 40 tot 71 procent van de patiënten met een borderline-stoornis aangeeft seksueel misbruikt te zijn. Deze mishandelingen zijn gedaan door zowel verwante als niet-verwante zorgverleners.

Patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis blijken structurele en functionele veranderingen in hun hersenen te hebben. De gebieden die significant worden beïnvloed, zijn de gebieden die impulsen beheersen en emoties reguleren. Of de hersenveranderingen het gevolg zijn van BPS, of dat BPS de veranderingen veroorzaakte, is onbekend.

Borderline persoonlijkheidsstoornis heeft niet alleen gevolgen voor het grote publiek

Veel beroemdheden en wereldberoemde mensen lijden aan een borderline persoonlijkheidsstoornis. Enkele zijn:

 • Britney Spears
 • Angelina Jolie
 • Marilyn Monroe
 • Jeffery Dahmer
 • Adolf Hitler
 • Winona ryder
 • prinses Diana
 • Anna Nicole Smith

Hoewel sommige van deze genoemde namen u misschien verbazen, doen andere dat misschien niet.

De borderline persoonlijkheidsstoornis van prinses Diana zou het gevolg zijn van de scheiding van haar ouders op jonge leeftijd. Jeffery Dahmer werd voorafgaand aan zijn proces gediagnosticeerd voor het vermoorden van 17 mannen tussen 1978 en 1991. Hij werd echter competent genoeg geacht om terecht te staan. Bij talrijke psychologen en zijn psychologen werd Adolf Hitler na zijn dood gediagnosticeerd met BPS. Hij zou ook hebbenparanoïde schizofrenie, bipolaire stoornis en psychopathie.

Complicaties van onbehandelde borderline persoonlijkheidsstoornis

Zoals bij elke psychische aandoening, kunnen complicaties optreden als ze niet worden behandeld. Degenen die niet worden behandeld voor een borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen:

 • Verander vaak van baan of verlies vaak hun baan
 • Voortijdig met school gaan of hun educatieve ambities niet afmaken
 • Juridische problemen hebben of tijd doorbrengen in de gevangenis
 • Een conflicterende relatie hebben met hun kinderen, broers en zussen en ouders
 • Er is sprake van aanzienlijke stress in het huwelijk of mislukte huwelijken
 • Wees vatbaar voor zelfverwonding en moet mogelijk regelmatig in het ziekenhuis worden opgenomen
 • Raak regelmatig betrokken bij misbruikende partners
 • Risicovol seksueel gedrag hebben dat resulteert in een ongeplande zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen
 • Wees betrokken bij allerlei ongevallen met motorvoertuigen, gevechten of ander risicovol gedrag

Degenen met een onbehandelde borderline persoonlijkheidsstoornis hebben vaak comorbiditeiten die hun geestelijke gezondheidsproblemen verergeren. Depressie, middelenmisbruik en eetstoornissen zijn veel voorkomende aandoeningen. Bovendien zijn bipolaire stoornis, posttraumatische stressstoornis en andere persoonlijkheids- of stemmingsstoornissen ook mogelijk. Deze stoornissen, waaronder borderline persoonlijkheidsstoornis, kunnen worden behandeld.

Hoe zijn narcistische persoonlijkheidsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis gerelateerd?

Hoewel narcistische persoonlijkheidsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis overeenkomsten kunnen hebben in hun symptomatologie, zijn het twee verschillende stoornissen. De twee voorwaarden kunnen echter in feite comorbiditeit van elkaar zijn. Dit zou het moeilijk kunnen maken om de twee diagnoses van elkaar te onderscheiden. Alleen een professional in de geestelijke gezondheidszorg kan elke diagnose stellen en bepalen of u een of beide aandoeningen heeft.

Bron: rawpixel.com

Borderline persoonlijkheidsstoornis is een psychische aandoening die, indien onbehandeld, desastreuze gevolgen kan hebben. Persoonlijke relaties kunnen eronder lijden, u bent vatbaar voor alcohol- of drugsgebruik en er kunnen andere ongezonde neigingen optreden. De beste manier van handelen is om de hulp in te roepen van een professional in de geestelijke gezondheidszorg en deel te nemen aan regelmatige counselingsessies. Hoewel er geen remedie is voor borderline persoonlijkheidsstoornis, kunnen de symptomen onder controle worden gehouden en kan uw borderline-stoornis, met intensieve begeleiding, gemakkelijker te behandelen worden.