Gezinstherapie: theorieën, modaliteiten en werkzaamheid

Gezinstherapie is een vorm van therapie waarbij een heel gezin therapie krijgt om tot een groepsresolutie te komen, in plaats van dat een individu op zoek gaat naar persoonlijke therapieplannen. Gezinstherapie kan worden ingezet wanneer de dynamiek van een hele familie problematisch is geworden of kan worden ingeschakeld om te helpen wanneer het gedrag of de strijd van een enkel gezinslid familiale onenigheid heeft veroorzaakt. Dus wat is gezinstherapie precies?

Bron: rawpixel.comGezinstherapie: een definitie

Gezinstherapie is elke vorm van therapie waarbij een heel gezin als cliënt wordt betrokken, in plaats van één persoon. Gezinstherapieën kunnen er allemaal heel verschillend uitzien, zowel wat betreft waaraan tijdens therapiesessies wordt gewerkt als de manier van bevalling. Sommige gezinstherapiesessies vereisen dat alle gezinsleden aanwezig zijn tijdens een sessie, terwijl andere opzettelijk gezinsleden kunnen splitsen en scheiden tijdens de behandeling. Sommige therapieën zijn gericht op de betrokkenheid en interacties tussen ouder en kind, terwijl andere zich richten op elk gezinslid om individuele zorgen te behandelen, voordat het gezin bij elkaar wordt gebracht voor behandeling als geheel.Gezinstherapie tracht een gezinseenheid te behandelen om de communicatie, relaties en dynamiek binnen een gezin te verbeteren, om een ​​harmonieus gezinsleven te creëren. Gezinstherapie wordt meestal toegepast als er nog kinderen thuis zijn, maar mensen van alle leeftijden en gezinnen kunnen in gezinstherapie komen en profiteren van de leerstellingen die het te bieden heeft. Gezinstherapie is uiteindelijk een vorm van therapie die relaties behandelt, zonder de specifieke focus op een romantische relatie.

Theorieën over gezinstherapieTheorieën over gezinstherapie fungeren in wezen als de basis waaruit alle modaliteiten van gezinstherapie voortkomen. Theorieën worden gebruikt om de meest effectieve behandelingsvormen te identificeren, of dat nu betekent dat een gezin als een enkele eenheid moet worden aangesproken, een gezin moet worden gescheiden om individuele problemen te behandelen, of een gezin met verschillende lenzen moet behandelen, afhankelijk van de dag, waarbij situaties en problemen worden aangepakt zodra ze zich voordoen .Sommige theorieën over gezinstherapie zien gezinnen als in wezen een kleine samenleving, waarin er specifieke, unieke rollen en relaties zijn, en het afwijken van deze rollen en relaties is de grootste bron van conflicten of twist. Binnen deze theorie werken professionals in de geestelijke gezondheidszorg dan ook aan het herstel van enig gevoel van evenwicht, waardoor elk gezinslid kan terugkeren naar de rol waarvoor hij het meest geschikt is, en het gezin opnieuw een gevoel van rust en orde krijgt.

Bron: rawpixel.com

Andere theoretici van de gezinstherapie zien de gezinseenheid precies zo: een enkele eenheid, met werkende delen die allemaal naar hetzelfde doel moeten werken. In deze theorie worden gezinnen tijdens de behandeling als één 'persoon' beschouwd, waardoor elk van de gezinsleden evenveel tijd en belangrijkheid heeft tijdens sessies, en elk gezinslid wordt aangemoedigd om elkaar te steunen en op te beuren, net als u zou alle delen van je eigen lichaam ondersteunen; het is tenslotte onwaarschijnlijk dat u een arm boven een been waardeert, dus waarom zou u het ene gezinslid boven het andere waarderen?

Belangrijkste modaliteiten voor gezinstherapieEr zijn vijf algemeen erkende modaliteiten voor gezinstherapie: structurele therapie, milantherapie, strategische therapie, narratieve therapie en transgenerationele therapie. Elk van deze therapievormen is erop gericht familierelaties te verbeteren en een stabieler, gezonder leven thuis te creëren.

Structurele therapie is de meest populaire vorm van gezinstherapie en ziet het gezin als een eenheid met meerdere functionerende onderdelen. Elke persoon in het gezin heeft een specifieke rol die ze vervullen, en afwijken van deze rollen is de grootste bron van conflicten binnen een gezin. Therapie probeert dus alle redenen te achterhalen voor de verstoring van familierollen en werkt eraan om iedereen weer te integreren in de rollen waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Deze modaliteit werkt om macht, communicatie en respect gelijkmatig te verdelen, om vooruit te komen als een enkel, functioneel systeem.

Milan Therapy is vergelijkbaar, in die zin dat het een gezin beschouwt als een enkel systeem, met een reeks symbiotische systemen erin ingebed. Het verschilt echter enigszins van structurele therapie doordat het zich veel meer richt op het natuurlijke gedrag binnen een gezin, en tracht dat natuurlijke gedrag te sturen, met een focus op reacties en feedback. Familieleden worden aangemoedigd om te luisteren en zorgvuldig op elkaar te reageren, terwijl ze elkaar in wezen hun eigen leven en functies laten leiden.

Strategische therapie richt zich veel meer op patronen binnen gezinnen, en minder op het op een bepaalde manier bekijken van de gezinseenheid. Zoals de naam suggereert, is een strategische benadering er een die therapeuten en familieleden in staat stelt om meer hands-on benaderingen van conflictoplossing uit te voeren, aangezien beiden worden geïnstrueerd om zich te concentreren op gedragspatronen die in de loop van de tijd naar voren zijn gekomen of zich hebben ontwikkeld, en onderschep deze patronen en stuur ze actief door.

Narratieve therapie is de meest individualistische vorm van gezinstherapie en is gericht op het ondersteunen en aanmoedigen van elk gezinslid. Deze modaliteit werkt vanuit het idee dat individuen die op hun best zijn en in hun macht geloven, de grootste, meest effectieve gezinsdynamiek zullen creëren, en dat conflictoplossing een simpele kwestie is van het verbeteren van het zelfrespect en het zelfbeeld.

Transgenerationele therapie doet precies wat het lijkt: het werkt aan de conflicten die tussen verschillende generaties ontstaan ​​door bestaande communicatiebarrières te doorbreken en begrip te cultiveren, ondanks verschillende zeden of verwachtingen. Deze specifieke modaliteit suggereert dat de meeste familiale conflicten voortkomen uit de verschillen tussen generatiegedrag en verwachtingen, en het verzachten van deze verschillen is een simpele kwestie van het verbeteren van de communicatie en het aanmoedigen van een ruimdenkende houding.

Welke familietheorie is het beste?

Zoals een studie concludeerde, is er geen enkele vorm van gezinstherapie die duidelijk voordeliger is dan een andere; sommige modaliteiten werken goed voor sommige gezinnen, en andere werken goed voor andere gezinnen. Uiteindelijk is het überhaupt de aanwezigheid van psychotherapie die consequent significant verschillende resultaten laat zien, in plaats van het gebruik van een enkele, afzonderlijke theorie of modaliteit voor gezinstherapie.

Sommige vormen van gezinstherapie zijn echter eerder geschikt voor een bepaald probleem. Als communicatie tussen verschillende generaties het primaire probleem is - als grootouders en ouders het moeilijk hebben, of ouders en kinderen het moeilijk hebben - transgenerationele therapie zou de meest effectieve vorm van therapie kunnen zijn om een ​​oprechte oplossing te vinden.

Als de gezinsdynamiek als geheel op de proef wordt gesteld, is structurele therapie wellicht de beste therapeutische methode om de gezinsdynamiek te herstellen en rust te brengen. Communicatiestoringen en het niet begrijpen van uw rol in uw gezin kunnen worden verholpen door Milan Therapy, en een gezin met een laag zelfbeeld en twijfel aan zichzelf kan worden verholpen door Narrative Therapy.

Maar uiteindelijk is uw gezin waarschijnlijk beter af, ongeacht de exacte vorm van therapie die u gebruikt. De meest overtuigende studie van therapie als geheel vond consequent dat mensen die therapie gebruiken als middel tot zelfverbetering en zelfhulp, betere levensresultaten rapporteren dan degenen die dat niet doen, dus elk type gezinstherapie biedt waarschijnlijk op zijn minst enkele inzicht in en verbetering van familierelaties en gezinsdynamiek.

Zorg ervoor dat u wat onderzoek doet bij het kiezen van een modaliteit en een therapeut. Zorg ervoor dat de modaliteit die u hebt gekozen om in te schakelen past bij uw werkelijke behoeften en zorg ervoor dat uw therapeut naar behoren is gecertificeerd voor die modaliteit. Omdat verschillende vormen van therapie verschillende technieken vereisen, zijn therapeuten niet gekwalificeerd om alle vormen van therapie te geven, maar kunnen ze in plaats daarvan bepaalde specialismen op zich nemen.

Levering van gezinstherapie

Bron: rawpixel.com

Net zoals er verschillende therapietypen zijn, zijn er verschillende manieren waarop therapie kan worden toegediend. Sommige therapeuten laten hele gezinnen naar een sessie in een kantoor komen, waar gezinnen worden aangemoedigd om hun grieven te uiten en eventuele problemen te identificeren. Sommige therapeuten moedigen gezinnen aan om gezien te worden in een meer natuurlijke omgeving, zoals een huis of school, om het gezin in hun typische leefomgeving te observeren en om een ​​beter beeld te krijgen van hoe het gezin met elkaar omgaat. Sommige therapeuten geven therapie online, waar gezinsleden zich meer op hun gemak voelen bij het omgaan met hun therapeut en met elkaar.

Modaliteiten voor gezinstherapie

Gezinstherapie bestaat al vele jaren, met als primair doel het verbeteren van familiebanden en relaties. Terwijl individuele therapie zich richt op de problemen van één persoon, tracht gezinstherapie de zorgen of diagnoses van een hele familie te behandelen. Er zijn veel redenen om de hulp van een gezinstherapeut in te schakelen. Sommige gezinnen hebben kinderen of volwassenen met speciale behoeften en hebben hulp nodig bij het navigeren door alle complexiteit waarmee de situatie gepaard gaat. Sommige gezinnen hebben een familielid dat worstelt met een verslaving, of zelfs een reeks verslavingen, en die hulp nodig hebben om te leren hoe ze effectief kunnen omgaan. Sommige gezinnen hebben gewoon moeite om te communiceren en de onderlinge harmonie te behouden, en zoeken een professional om hen te helpen effectiever te leren luisteren en spreken.

Gezinstherapie is enigszins nieuw in de algemene geschiedenis van psychotherapie, maar heeft minstens 60 jaar theorie en praktijk achter de rug. Theorieën over gezinstherapie verschillen allemaal in hun benadering van het genezen en behandelen van gezinnen, maar ze werken allemaal aan hetzelfde doel: het verbeteren van de gezinsdynamiek en het versterken van familierelaties. Of u nu een therapeut bezoekt in een echt kantoor of een therapeut bezoekt via een online therapieportaal, het resultaat is hetzelfde: verbeterde gezinsdynamiek, verbeterde communicatie en een harmonieuzer gezinsleven.